Strandstjerne

 

Utbreiing i kommunen: Ei vanleg strandplante

Foto  frċ Bjoa 16.07.07