Strikråkefot

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg

Vekstmiljø: Fjell, skog og hei på humusrik jord

Foto  frå Vakafjell 20.8.07