Sumphaukeskjegg

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg i sitt miljø

Vekstmiljø: Ved skuggefulle bekkefar og fuktig skogsmark

Foto  frå Underhaugen i Ølen 29.6.2007