Svarthyll

 

Utbreiing i kommunen:Lite vanleg, og truleg mest spreidd frå gamle hagar.

Bruk: Stor hagebusk med kvite blomar i skjerm med blometid kring midtsumars. Både blomar og bær kan brukast til saft, og planta blir innimellom planta for dette formål

Namn viser til at bæra er svarte i motsetnad til raudhyll som blømer på forsommaren og får raude bær.

Foto: Hogganvik 15.6.2007