Svartknoppurt

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg

Vekstmiljø: Tørrbakkar og vegkantar m.m.

Foto: Hamre, Ølen 5.8.2010