Svartsøtvier

 

Utbreiing i kommunen: Varmekjær eittårig plante som er sjeldsynt hjå oss

Foto frå jordhaug i Vikedal 10.10.2010