Skogsvinerot

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg i lauvskog og rasmark med godt jordsmonn. Ei plante som luktar vondt