Taggbregne

 

Utbreiing i kommunen: Lite vanleg Vekstmiljø: Kravfull, lett kjenneleg fjellbregne som vi berre har funne i fylittfjella innafor Vikedal og Imsland

Foto frå Kaldanuten 11.7.2010