Takrøyr

 

Utbreiing i kommunen: Vårt største gras. Lite vanleg, men lokalt kraftige bestandar i kant av næringsrike innsjøar

Foto frå Landavatnet i Vats 25.7.2010