Tepperot

 

Utbreiing i kommunen: Svært vanleg

Vekstmiljø: Lite kravfull og veks i dei fleste solopne miljø der det ikkje er for fuktig.

Foto frå Austli, Vikedal 6.7.2010