Tettegras

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg i sitt miljø I første rekkje ei fjellplante, men førekjem og i låglandet.

Vekstmiljø: Fuktig hei og myr, bergskorter og berghyller overrisla med vatn

Foto frå Kaldanuten 10.7.2010