Tiriltunge

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg

Vekstmijø : Denne vakre planta har djupe pelerøter, og tar opp nitrogen frå lufta, så vi finn planta mest i næringsfattig sand og grus som i vegkantar og-skråningar. Kantsprøyting har nok eliminert planta mange stader; men etter at sprøytebruken er redusert, er planta igjen i framgang. 

Foto frå vegkant i Øvrehagen, Ølen 20.6.2010