Tjørnaks

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg 

Vekstmiljø: Vassplante som vi finn i dei flest tjørner og innsjøar, framfor alt i låglandet 

Foto frå Malasetvt., Vikebygd 2.8.20010