Torvull

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg i myr og sumpmark

Foto  frå myr nær Bukkanibbo 19.4.11