Trådbregne

 

 

Utbreiing i kommunen: Svært sjeldsynt. Berre funnen i kant og på grunt vatn ved Landa- og Vatsvatnet.

FREDA plante som av Miljøvernministeren er utpeikt som Vindafjords ansvarsart

Foto  frå sørenden av Vatsvatnet 8.6.2008