Trollbær

 

Utbreiing i kommunen: Sjeldsynt i vår kommune

Vekstmiljø: Skuggeful edellauvskog

Foto  frå Aksland 24.6.09