Tunbendel

 

Utbreiing i kommunen:Sjeldsynt

Vekstmiljø:Sand og grus

 Foto frå Dommersnes industritomt 2.8.2010