Tusenblad

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg i sitt miljø

Vekstmiljø: Vassplante som vi finn på grunt vatn, oftast i  næringsrike innsjøar og tilhøyrande bekker og elvar

Foto  frå Bjergavassdraget 13.8.11