Tviskjeggveronika

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg

Vekstmiljø: Lysopen skog, beitemark, gamal eng etc.

Foto frå Opsal 4.6.2011