Ugrasklokke

 

Utbreiing i kommunen:Lite vanleg

Vekstmiljø: Vegkantar, gamle hagar, åkerreiner etc.

Foto frå bergknaus nær Akslandtjørn 5.8.2012