Ullarve

 

Utbreiing i kommunen: Ganske skjeldsynt

Vekstmiljø: Bergskorter i fylittberg, helst i fjellstrøk

Foto frå Opsal i Vikedal 4.6.11