Vårkål

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg tidleg blømande vårblom

Vekstmiljø: Grøfter, bekkekantar, fuktig mark etc.

Foto  frå Hogganvik 24.4.2009