Vårmarihand

 

Utbreiing i kommunen: Vakker vårblømande orkide. Lokalt vanleg

Vekstmiljø: Kravfull. Edellauvskog; berghyller, vegkantar etc.  på fylittgrunn

Foto  frå Opsal, Vikedal ovafor steinbrot, 12.5.08