Vårpengeurt

 

Utbreiing i kommunen: Lite vanleg

Vekstmiljø:Sandrike vegkantar; førekjem mest i den sørlege del av kommunen

Foto  frå vegkant ved nedkjøring til Kvaløy 26.4.11