Vårrublom

 

Utbreiing i kommunen: Svært sjeldsynt

Vekstmiljø:Sand og sandhaldig jord. Så langt berre funnen i Vikedal i kant av idrettsplassen og ved båthamna. Blømer tidleg.

Foto  frå Vikedal 21.4.11