Vårskrinneblom

 

Utbreiing i kommunen: Lite vanleg

Vekstmiljø: Bergskrentar og -hyller med grunt jorddekke

Foto  frå Opsal 3.5.09