Valurt

 

Utbreiing i kommunen: Lite vanleg. Restareal, vegkantar

Foto frå Øvrehagen, Ølen 20.6.2010

 

n