Vendelrot

 

Utbreiing i kommunen:Vanleg

Vekstmiljø:Fuktig mark, veggrøfter, restareal etc.
Foto
frå fukteng nær Landavt. 2.8.2010