Vill-lin

 

Utbreiing i kommunen: Sjeldsynt i vår kommune. Funnen på baserike strandberg i tynt, sandrikt jordsmonn

 

Foto  frå Kvaløy 16.7.11