Villtulipan

 

Utbreiing i kommunen: Denne vakre planta er sjeldsynt i kommunen, men vi finn rike forekomstar i Hogganvikområdet

Vekstmiljø: Truleg hageplante som har spreidd seg til  kratt og vegkantar

Foto  frå Hogganvik landsby 7.5.2011