Vinterkarse

 

Utbreiing i kommunen: Eit ganske vanleg åkerugras med stor frøproduksjon. Spreier seg ofte til vegkantar, skrotemark etc.

Foto frå Dommersnes industriområde 2.8.10