Vivendel

 

Utbreiing i kommunen:Ganske vanleg

Vekstmiljų:Edellauvskog, i kratt langs skifter og steingardar etc.. Duftar godt kring midtsommars.

Foto 8.7.2006